Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Hayata Birlikte Tutunalım" adlı Erasmus + projesinin 3. LTT (Öğrenme/Öğretme/Eğitim) faaliyeti Eskişehir AFAD, Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ve ulusötesi paydaşların katılımı ile 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirildi.

Projenin son ulusötesi faliyeti olarak gerçekleşen toplantıda; Proje kapsamında üretilen çıktıların son düzenlemeleri ve proje çıktılarının ortak ülke dillerine tercümelerinin yapılması hakkında çalışmalar yapılmıştır. Proje çıktılarının yararlanıcılara tanıtılması için planlanan çarpan etkili faaliyetlerin içeriği, bu faaliyetlerde yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Projenin final raporunun hazırlanmasına esas bilgi ve belgelerin düzenlenmesi hakkında gerekli değerlendirmeler ve bilgilendirme yapılmıştır.

Faaliyette ayrıca, ev sahibi ülke Letonya’da özel gereksinimli bireyler için yürütülen çalışmalar rehabilitasyon merkezi ziyareti ile yerinde görülmüştür. Herhangi bir afet ve acil duruma karşı bu merkezdeki plan ve uygulamalar hakkında bilgi edinilmiştir.

Pill