M1 Ulusötesi Proje değerlendirme toplantısı tüm paydaşların katılımı ile Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan toplantılarda Açılış tolantısı, genel sorumluluklar, proje bütçesi detayları ve yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında tüm ortaklara bilgilendirme yapılmış. Ayrıca proje çıktılarında şimdiye kadar kadar yapılan çalışmalar, gerçekleşme yüzdeleri ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Pill