Avrupa Birliği Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projeleri Programı kapsamında Eskişehir AFAD koordinatörlüğünde yürütülen “Hayata birlikte Tutunalım” adlı projede ilk Ulusötesi Proje Toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

2020 proje başvuru döneminde Eskişehir AFAD tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ve İspanya, Fransa ve Letonya ülkelerinden kuruluşların ortaklığı ile yürütülmektedir. 2021 yılı başında faaliyetlerine başlanan projede pandemi koşulları nedeniyle online olarak yapılan çalışmalara 26-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde proje ortaklarının katılımıyla Eskişehir’de yüz-yüze toplantılar ile devam edildi.

Toplantılarda Eskişehir AFAD tarafından projenin genel faaliyetleri, sorumluluklar ve proje çıktıları kapsamında yapılacak çalışmalar ile afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından tıbbi cihazlara bağımlı yaşayan hastalar ve kullandıkları cihazlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapılırken üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezi de oluşturulacak teknik altyapı hakkında bilgiler verdi. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafından ise bu bireylerin içinde bulunduğu durum ve ailelerin afet ve acil durumlarda gereksinim duyabilecekleri ihtiyaçlar hakkında bilgilendirici sunum yapıldı. Proje ortağı diğer ülke kuruluşları deneyimlerini ve uygulama örneklerini toplantı katılımcılarına sundular.

Proje, SMA Tip-1 hastalığına sahip veya diğer nedenlerle başta solunum cihazı ve diğer yaşamsal cihazlara bağlı olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalan bireylere yönelik afet ve acil durumlarda uygulanması gereken hususları konu almaktadır. Bu kapsamda proje ile;

  1. Tıbbi cihazlara bağlı yaşayan bireylerin yaşam alanlarında afet ve acil durum risklerine karşı alınması gereken önlemler,
  2. Afet ve acil durumlardan sonra oluşturulan geçici barınma alanlarında veya tesislerde ihtiyaç duyulacak barınma gereksinimleri,
  3. Afet ve acil durumlarda görev alan ilk müdahale personelinin bu bireylere ve kullandıkları tıbbi cihazlara müdahale ve tahliye yöntemleri çalışılacaktır.

Bu çalışmalar sonucu proje çıktıları olarak üretilecek olan eğitsel video, animasyon ve e-kitaplar Uzaktan eğitim Portalı ile ailelerin ve ilk müdahale personelinin kullanımına sunulacaktır.

2022 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanan proje faaliyetlerine her ortak ülkede yapılacak olan birer haftalık yüz-yüze toplantılar ve online çalışma toplantıları ile devam edilecektir.

Pill