Proje, tıbbi cihazlara bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren bireylere yönelik;

  • Afet ve acil durumlarda doğru ve etkin müdahale ve tahliye yöntemlerinin,
  • Afet ve acil durumlar öncesinde günlük yaşamsal alanları ve tıbbi cihazları ile ilgili alınması gereken önlemlerin,
  • Tahliyesi sonrası geçici barınmayayönelik ihtiyaçlarınbelirlenmesini konu almaktadır.
Pill