Proje ile afet ve acil durumlarda görev yapan ilk müdahale personelinin;

  • Tıbbi cihazlara bağlı olarak yaşayan bireyleri ve bağlı oldukları cihazları tanımaları,
  • Afet ve acil durumlarda bu bireylere ve bağlı oldukları cihazlara doğru müdahale ve tahliye becerileri kazanmaları,
  • Afet sonrası bu bireylerin geçici barınmalarına yönelik ihtiyaçları öğrenmeleri,

Tıbbi cihazlara bağlı olarak yaşayan bireylerin ailelerinin;

  • Bu bireylerin günlük yaşam alanlarında afet ve acil durum risklerine karşı alabilecekleri önlemleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Pill