1. UZAKTAN EĞİTİM PORTALI

Yaşamlarını tıbbi cihazlara bağlı olarak sürdüren bireylere yönelik afet ve acil durumlarda müdahale ve tahliye yöntemleri hakkında eğitim video, animasyon ve dijital kitapları üretilecektir. Ayrıca portalda, mevcut yaşam alanlarında afet risklerine karşı alınması gereken önlemler ve afet sonrası geçici barınma standartları ile ilgili eğitim içerikleri olacaktır.

  1. 3D CİHAZ REHBERİ

Afet ve acil durum müdahale personellerinin, tıbbi cihazların teknik özellikleri, önceliği, önem derecesini ve acil durum müdahale prosedürü hakkında bilgi edinebilecekleri animasyon ve 3D gibi yöntemlerle eğitim materyalleri üretilecektir.

Proje çıktılarına http://afadsma.ogu.edu.tr adresinden ulaşılabilinmektedir.

Pill